Systemy dedykowane

Jeśli prowadzą Państwo niestandardową działalność, a specyficznym wymaganiom firmy nie sprostują standardowe i dostępne na rynku rozwiązania, proponujemy tworzone na zamówienie systemy dedykowane oraz ich implementację. 

W procesie powstawania produktu kluczowa jest współpraca w celu rozpoznania potrzeb i wymagań Państwa firmy – odbywa się ona w 4 etapach: 
  • wstępna analiza potrzeb,
  • przygotowanie projektu systemu dedykowanego,
  • testy i wdrożenie,
  • uruchomienie systemu dedykowanego w przedsiębiorstwie.

Oferujemy:
  • stworzenie systemu dedykowanego,
  • wdrożenie i integrację z innymi systemami funkcjonującymi w danej firmie,
  • obsługę techniczną.